Skip to content

Usługi

Oferujemy usługi projektowe inspektorów i ekspertów w dziedzinach inżynierii okrętowej.

W szczególności: siłowni okrętowych, mechanizmów pomocniczych, automatyki okrętowej, bezpieczeństwo żeglugi i ochrony środowiska morskiego, nawigacji, sztauerki, ubezpieczeń morskich, stateczności, mocowania ładunków ciężkich i rozliczania ratownictwa morskiego.​

Kompetencje

Projektowanie statków morskich i żeglugi śródlądowej
Doradztwo techniczne w zakresie budowy i projektowania statków
Wyceny jednostek pływających i ekspertyzy techniczne
Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań projektowania i budowy nowych jednostek pływających finansowanych z środków unijnych
Montaż i naprawa maszyn, urządzeń mechanicznych i elektrycznych na statkach
Nadzór techniczny na budową nowych instalacji technicznych w elektrowniach konwencjonalnych i opalanych biomasą​
Nadzór techniczny nad budowami nowych statków
Nadzór techniczny nad eksploatacją jednostek pływających
Rozruch siłowni nowych i remontowanych jednostek pływających
Szkolenie załóg z eksploatacji siłowni okrętowych
Obsługa operacyjna jednostek pływających
Analizy techniczne i ekonomiczne w zakresie budowy jednostek pływających i obiektów lądowych

Wybrane projekty

Od 2014 roku zrealizowaliśmy szereg projektów związanych z branżą okrętową. Kilka z nich to: