Skip to content

International Designers & Consultants – since 1994.

Świadczymy usługi inżynieryjne i techniczne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją  statków morskich i żeglugi śródlądowej.  

Prokon International™ - ponad 25 lat doświadczenia.

Nasi specjaliści uczestniczyli w procesie projektowania i budowy 16 jednostek pływających w polskich stoczniach w ciągu ostatnich 9 lat. Nadzorowali budowę nowych 11 jednostek w roli inżyniera kontraktu. Niezależnie wykonaliśmy projekty techniczne sześciu statków współpracując z biurami projektowymi i stoczniami.

Od 2014 roku świadczymy nieprzerwanie usługi nadzoru technicznego nad eksploatacją statków. Nasi specjaliści wykonują naprawy i remonty silników, pomp i innych urządzeń okrętowych. Świadczymy również usługi outsourcingu załóg na rzecz armatorów.

PROKON INTERNATIONAL™ jest firmą ze 100% polskim kapitałem.

PROKON INTERNATIONAL™ jest firmą ze 100% polskim kapitałem.

„Prokon International™ to ciągłe doskonalenie usług stoczniowych w zakresie mechaniki, automatyki i elektrotechniki – rozwijamy także biuro projektowe na wzór Prokon Spółka z o.o. z lat 90-tych XX wieku."

dm-podpis

– Dariusz Makarewicz, Prezes Zarządu