Skip to content

Specjalizacja - budowa okrętów

Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą w Polsce, a może i nie tylko, która wyspecjalizowała się w projektowaniu, budowie i eksploatacji lodołamaczy rzecznych.

W różnych rolach byliśmy zaangażowani przy projektowaniu i budowie sześciu lodołamaczy oraz przy eksploatacji ośmiu takich jednostek. W latach 2010-2014 nasi specjaliści nadzorowali proces projektowania i budowy dwóch nowych lodołamaczy dla Skarbu Państwa. Od 2014 roku prowadzony był nadzór techniczny nad eksploatacją 8 lodołamaczy rzecznych w rejonie rzeki Odry. W naszym zakresie była obsługa techniczna tych jednostek, naprawy, modernizacje,  nadzór corocznych przeglądów po sezonach zimowych, remontów klasowych, serwisów zewnętrznych i większych napraw, jak też świadczyliśmy pogotowie techniczne 24/7 podczas akcji lodołamania. W sezonach zimowych kilkunastu naszych pracowników uzupełnia stałe załogi lodołamaczy rzecznych.

Video

ŻBIK - AKCJA LODOŁAMANIA

Zdjęcia

Foto: Lodołamacze / kokpity / akcje lodołamania / naprawy 

Specjalizacja - Energetyka

Od 2018 roku jesteśmy również zaangażowani w modernizację elektrowni Pomorzany i Dolna Odra w zakresie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.

W naszym zakresie jest odbiór prac mechanicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego. Mamy również doświadczenie przy nadzorze budowy elektrowni opalanej biomasą.